Moment 5

Skrammel: På samma sätt som vid visuell överraskning är det hundens rädsla för ljudet samt förmågan att övervinna en eventuell negativ upplevelse som mäts och dokumenteras. Hundens engagemang att i att lösa uppgiften mäts också.

Dela den här sidan