Moment 2

Föremålslek:
"Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, men också
hundens allmänna positiva attityd vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset
för föremål."

Dela den här sidan